• Pune, Maharashtra

सखे शेवटची भेट!

विनवण्या करू कितीएक ना अनेकहाक माझी जाऊदेतुझ्या काळजात थेट सोडवू कसा मीभला पडलाहे पेचचांदण्या अशा त्या रातीसखे शेवटची भेट! लाखो प्रश्न डोक्यामंदीउत्तरं त्यांची देचअबोल प्रीत अशी कशी हीका तुटलाहे पिरतीचा देठ चालतो आहे वाटपरत नको आहे ठेचभरकटलेली नौकाकिनाऱ्याला तू नेच हात माझ्या हातामंदीएकदा तू देचपावलागणिक सोबतीचीशपथ तू आता घेच! -शिवसुत. आपली प्रेयसी सोडून चालली असता तिचा प्रियकर तिला तिच्या नसण्याने […]