• Pune, Maharashtra

मग पावसात थोडं रडून तर बघ भै..!

पावसाचं पाणी अन पाण्याचा पाऊस मोक्कार भिजायची मला लै हौस!           अशाच एका पावसात           फुलली होती जाई           वीज चमकता नभि           बनली माझी सई! सरीवर सर येते-जाते निघून आठवण येत राहते उगाच तिची मागून!           डोळ्यांतलं पाणी   […]

भीती नाही वाटली !

भीती नाही वाटली !एक जोराचा वाऱ्याचा झोत येऊन मला थडकला आणि  म्हणाला, ‘तुला भीती नाही वाटली?’ मी मग क्षणभर थबकलो, अडखळलो, धडपडलो मग सावरलो आणि म्हणालो- ‘नाही वाटली, भीती नाही वाटली. भीती वाटायला तू काय वादळ आहे?’ मग पुन्हा एकदा एक वादळ येऊन मला धडकले   आणि म्हणाले, ‘आता भीती नाही वाटली?’ मी मग क्षणभर लडबडलो,गडबडलो, हडबडलो मग सावरलो आणि म्हणालो- ‘नाही वाटली, भीती […]

ऊठ शिवबा

ऊठ शिवबा ऊठ शिवबा “शिवबा, ऊठ शिवबा कृष्णामाई बघ भेटी आली.” माणगंगा माय माझी आज मजला हाक देई. “उठू कसा माये? तुझ्याच कुशीत आता पहुडलो आहे, चिरकाल निद्रा घेतो आहे, ऊन वारा सोसतो आहे पावसाचे थेंब झेलतो आहे. धन्य होती ती माय विठाई जिच्या उदरी जन्मासी आलो अन राख होउनी आज तुझ्या कुशीत बागडलो. जरी जाहलो राख आज तरी राखेतूनही […]