• Pune, Maharashtra

या पाऊस धारा- Ya Paus Dhara

Ya Paus Dhara. जलधि किनाराथंडगार वारासोबतीला माझ्याया पाऊस धारा रेशमी निवारातुझाच सहाराआडोशाला येताया पाऊस धारा रंग गोरा गोराचालीत तुझ्या तोराचिंब देहावरूनी तुझ्याया पाऊस धारा तुझा एक इशाराजीव घायाळ साराकोसळती अंगावरीया पाऊस धारा एक मी निखारालाही लाही सारामिठीत घेता तुजलाया पाऊस धारा -शिवसुत.

तुझ्या आठवणींची वर्दळ..!

मराठी कविता                          सुंदर रूप तुझे जसे                     उन्हात चमके पितळ                     थांग कसा लावू मनाचा                     मन चंचल,चतुर,चपळ!       […]