• Pune, Maharashtra

व्हायरस: प्रकरण ६, अ गर्ल इन दी लॅटेक्स सूट,भाग १

व्हायरस: प्रकरण ६ अ गर्ल इन दी लॅटेक्स सूट A girl in the latex suit त्या व्यक्तीच्या त्या वाक्यांनी अश्वथच्या कर्णपटलांवरती इतका पिंगा घातला होता की त्याच्या कानाचे पडदे जणू बधिरच झाले होते. त्याला त्याच्या वाक्यांशिवाय आता तरी दुसरे काहीच ऐकु येत नव्हते. कुणीतरी आतमध्ये घुसखोरी केली होते intruder alert एवढेच काय ते त्याच्या डोक्यात शिरले होते आणि म्हणून त्याला तिथून […]