• Pune, Maharashtra

ऊठ शिवबा

ऊठ शिवबा ऊठ शिवबा “शिवबा, ऊठ शिवबा कृष्णामाई बघ भेटी आली.” माणगंगा माय माझी आज मजला हाक देई. “उठू कसा माये? तुझ्याच कुशीत आता पहुडलो आहे, चिरकाल निद्रा घेतो आहे, ऊन वारा सोसतो आहे पावसाचे थेंब झेलतो आहे. धन्य होती ती माय विठाई जिच्या उदरी जन्मासी आलो अन राख होउनी आज तुझ्या कुशीत बागडलो. जरी जाहलो राख आज तरी राखेतूनही […]