• Pune, Maharashtra

यशोदा: भाग-१

यशोदा भाग १            अंधाऱ्या राती नाजुक पण कोरीव अशी चंद्रकोर आणि त्याभोवती चांदण्यांनी धरलेला फेर पाहून कुणाला त्यात सामील व्हायची इच्छा झाली नाही तर नवलच! त्यात भर म्हणून असलेली रातकिड्यांची किर्रर्र व मधूनच वाऱ्याच्या मंद झुळुकांमुळे सळ्ळ होणारा पिंपळाच्या पानांचा आवाज जणू संगीताचा भासच करवत होते.          मधूनच पिकलेले जांभळ खाली पडून टप्प असा […]

पेसमेकर

          आतमध्ये खिडकीलाच लागून असलेल्या लोखंडी कॉटवर दुपारचे कडक ऊन पडले होते. उन्हाने कॉटवरची गादी जसजशी तापू लागली तसे, आत दबा धरून बसलेले लठ्ठ ढेकूण एकेक करून बाहेर पडू लागले how do you get rid of bed bugs. मानवी रक्ताची oxygen level in human blood लट लागलेले ते रक्तपिपासू असे सहजासहजी हार मानणाऱ्यांतले नव्हतेच मुळी!     […]

पाऊले चालती ..!

              “आवं, बास की.”           “संगे,अजून थोडा वेळ. मग झालं.”           “आता माझ्याच्यानं न्हाय हुनार. लई तरास व्हायला लागलाय.”           “अगं एका पोराची आय हाय तू. असं काय नव्या नावरीगत करत्याय. थोडी कळ काढ की, मग थांबू.”           संगीच्या […]

तोही होई तेंडुलकर !

                                                         दिवस नुकताच मावळलेला होता. रानाच्या पाणंदीतून बायका गवताची ओझी आणि कडेवर तान्ही पोरं घेऊन बिगीबिगी चालत घराकडे निघाल्या होत्या. त्यांच्या पुढे चालणाऱ्या शेळ्यांना त्यांची कोकरे पिण्याचा प्रयत्न करत पुढे पुढे जात होती. […]